سایت دندانپزشکی دکتر محمد یوسف بهرام پرور

بازسازی لبخند با روکش های PFM

بازسازی لبخند با روکش های PFM

DMD, DDS

آدرس

چابکسر-خ شورا-ساختمان پزشکان طبقه اول - جنب اورژانس 115

تلفن ثابت

01342678118

تلفن نوبت دهی

09010917196