سایت دندانپزشکی دکتر محمد یوسف بهرام پرور

مراقبت های بهداشتی دهان دندان

آدرس

چابکسر-خ شورا-ساختمان پزشکان طبقه اول - جنب اورژانس 115

تلفن ثابت

01342678118

تلفن نوبت دهی

09010917196